Orion Biotechnology POLSKA

Spółka należąca do
Orion Biotechnology
Canada Ltd.

 

CZĘŚĆ GLOBALNEJ SIECI BADAŃ I ROZWOJU

Koncentracja na realizacji prac badawczo-rozwojowych w procesie rozwoju innowacyjnych środków mikrobójczych w kierunku zapobiegania zakażeniom HIV u ludzi

 

KLUCZOWY ZESPÓŁ ORION POLSKA

Siedziba Spółki mieści się w Parku Life Science przy ul. Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Zespół Orion Biotechnology Polska współpracuje z najlepszymi specjalistami w zakresie badań przedklinicznych, klinicznych oraz produkcji substancji aktywnej.

Adam KoprowskiSylwia Skrzyńska, PhDBeata Binięda
Adam Koprowski
Dyrektor, Orion Biotechnology POLSKA

Adam Koprowski jest dyrektorem Orion Biotechnology Polska. Jako doświadczony menedżer w dziedzinie innowacji w służbie zdrowia prowadził projekty badawcze w różnych wiodących instytucjach.

Adam Koprowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w dziedzinie politologii (dodatkowo Technologii IT i częściowo Prawa). Przed  Orion Biotechnology kierował firmą K2biomedical – biotechnologiczną organizacją badawczą, która została przejęta przez przez Orion Biotechnology Canada ltd. Pracował także dla rządu krajowego (Krajowe Centrum Systemu Informacji Zdrowotnej) jako zastępca dyrektora koordynującego projekty związane ze zdrowiem oraz przez wiele lat jako niezależny ekspert dla różnych instytucji (samorządy terytorialne, administracja krajowa, Komisja Europejska) w całej Polsce i Europie.

Sylwia Skrzyńska, PhD
Kierownik Badań Przedklinicznych

Sylwia w Orion Biotechnology Polska pełni funkcję Kierownika Badań Przedklinicznych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie pracy w badaniach przedklinicznych oraz klinicznych w procesie rozwoju innowacyjnych substancji aktywnych w wielu obszarach: onkologii, immunologii i neurologii. Uczestniczyła w planowaniu i realizacji badań przedklinicznych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Była również wykładowcą na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie, prelegentem na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji naukowych. Posiada również doświadczenie pracy w firmie CRO jako Monitor Badań Klinicznych.

Beata Binięda
Kierownikiem Biura

Beata Binięda jest Kierownikiem Biura w Orion Biotechnology Polska odpowiedzialna za administracyjne rozliczanie projektów badawczych przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także za ogólne funkcjonowanie biura. Beata ma bogate doświadczenie w rozliczaniu projektów badawczych dofinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Pełniła również funkcję starszego referenta administracyjnego w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz była zaangażowana administracyjne w projekcie SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy.

 

PROJEKTY R&D ORION POLSKA

Orion Biotechnology Polska prowadzi prace badawcze nad rozwojem innowacyjnego środka mikrobójczego w kierunku zapobiegania zakażeniom HIV u ludzi. Projekt pn. Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu InnoNeuroPharm, umowa nr: POIR.01.02.00-00-0003/17 zawarta w dn.06.12.2017 r.

  • Całkowity Budżet Projektu: 9 928 239,50 PLN
  • Dofinansowanie: 7 034 900,75 PLN

 

 

Tel: +1.343.291.1032


Siedziba Główna
343 Preston Street
11th floor,
Ottawa, ON K1S 1N4
CANADA

Chiny
Room 5139, Level 5
159 Madang Road
North Block, Xintiandi
Shanghai, PR CHINA

Polska
Orion Biotechnology Polska SP. Z O.O.
Ul Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków POLSKA

Szwajacaria
Campus Biotech Innovation Park
Avenue de Sécheron 15
1202 Genève
SWITZERLAND


Skontaktuj się z Nami

© 2018 Orion Biotechnology. All rights reserved.
Back to top