dotacje

Nasza Polska spółka zależna prowadzi badania i rozwój w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój 2014-2020. Poniżej lista projektów które otrzymały dofinansowanie.

Tytuł projektu: Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego kandydata na środek bakteriobójczy, który będzie stosowany w zapobieganiu zakażeniom przenoszonym drogą płciową (STI) – w szczególności w zapobieganiu HIV – chorobie cywilizacyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • Całkowity Budżet Projektu: 9 928 239,50 PLN
  • Dofinansowanie: 7 034 900,75 PLN

Tytuł projektu: Immunoterapia CCR5 w leczeniu zaawansowanego procesu nowotworowego

W ramach Projektu opracowana zostanie innowacja produktowa – pierwszy w swojej klasie (ang. first-in-class) kandydat na lek do zastosowania w terapii nowotworu jelita grubego (CRC). Docelowym założeniem jest opracowanie skutecznego leku, którego działanie pozwoli na zahamowanie wzrostu guza oraz zatrzymanie procesu przerzutowego nowotworu jelita grubego (CRC).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • Całkowity Budżet Projektu: 9 822 015,00 PLN
  • Dofinansowanie: 6 873 131,75 PLN

Siedziba Główna

343 Preston Street

11th floor,

Ottawa, On K1S 1N4

CANADA

Szwajacaria

Campus Biotech

Innovation Park

Avenue de Sécheron 15

1202 Genève

SWITZERLAND

Polska

Orion Biotechnology

Park Life Science

UI Bobrzyńskiego 14

30-348 Krakôw

POLSKA

contact us

Leave  us a message and we will try to respond by the next business day

ORION Logo Pantone(375x133)

Our Headquarters

343 Preston Street

11th floor,

Ottawa, ON K1S 1N4

CANADA

info@orionbiotechnology.com

+1 343.291.1032

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our site.  By using this website, you agree to our use of cookies.

contact us

Leave  us a message and we will try to respond by the next business day

ORION Logo Pantone(375x133)

Our Headquarters

343 Preston Street

11th floor,

Ottawa, ON K1S 1N4

CANADA

info@orionbiotechnology.com

+1 343.291.1032